Cosmopolitan Culture Park & Cosmogolem

Cosmopolitan Culture Park, LABIOMISTA © Koen Vanmechelen, photo Jeroen Verrecht

Het Cosmopolitan Culture Park vormt het grootste onderdeel van LABIOMISTA. Bezoekers ontdekken er de centrale elementen in het oeuvre van Koen Vanmechelen; natuur, dier en kunst. Via een netwerk van wandelpaden die zweven boven de ondergrond, leg je een traject af dat je voert van het getemde/gedomesticeerde naar het ruige, het ongerepte, het ongetemde. En dan terug. Ondertussen maak je kennis met de verschillende diersoorten die een essentiële rol in het werk van de kunstenaar spelen en hem inspireren. Diverse dierenkoppels worden samengebracht in drie compartimenten, elk ongeveer 1 ha groot. De dieren vertegenwoordigen de diversiteit die onze wereld kenmerkt. Samen met de al aanwezige dieren, planten, schimmels en andere levende organismen vormen ze een nieuw ecosysteem.

De dieren, waaronder dromedarissen, struisvogels, lama’s, emoes, nandoes en alpaca’s kunnen vrij rondzwerven in het merendeel van de compartimenten waardoor ze hun eigen hiërarchische structuren en natuurlijke systemen kunnen ontwikkelen. Zo krijgen bezoekers ook inzicht in hun biologische noden, de diversiteit en het leven van de dieren. De barrières tussen de dierencompartimenten worden hoofdzakelijk gelegd met natuurlijke elementen. Waar nodig zijn minimale omheiningen geplaatst, zonder te sterk in te breken op het open gevoel van het park. Ook de “levende kunstwerken” van Vanmechelen, waaronder zijn gekende Cosmopolitan Chicken Project en de Planetary Community Chicken, staan centraal in het park. In het Cosmopolitan Culture Park ontdek je tot slot enkele sculpturen en installaties, waaronder Vanmechelen's 9,5 meter hoge Cosmogolem, een open hoofd, uit marmer en staal, een internationaal symbool voor kinderrechten.

Het ontwerp en de aanleg van het park gebeurde door BURO Landschap, een Belgisch bureau gespecialiseerd in landschapsplanning, stedenbouw en techniek, in samenwerking met Koen Vanmechelen en stad Genk. Er werd ingezet op het unieke landschap dat zich natuurlijk herstelde na de sluiting van de zoo en het verwijderen van bestaande omheiningen en dierenkooien.

  • Ontwerp Buro Landschap
  • Scenografie Voet en De Brabandere, uitvoering door Casa Vero
  • Installaties en kunstwerken van Koen Vanmechelen Cosmogolem, Joy and Wisdom, Cosmopolitan Chicken Project, Planetary Community Chicken, LIFEBANK, MECC

CosmoGolem

Even op pad in het Cosmopolitan Culture Park ontdek je het hoofd van de CosmoGolem. Het eerste en voorlopig enige stenen exemplaar van deze reus die symbool staat voor kinderrechten. Een tien meter hoge sculptuur, opgebouwd uit vijfentwintig marmeren blokken die samen meer dan vierhonderd ton wegen. Een open hoofd; hier mogen je gedachten vrij zijn, hier is plaats voor een kritische geest.

Het CosmoGolem project wil kinderen die in minder fortuinlijke omstandigheden geboren worden een stem en een identiteit geven. Het project ademt hoop en geloof in de toekomst. Wereldwijd werden inmiddels meer dan veertig CosmoGolems gebouwd. Van Zimbabwe tot België, van India tot Ecuador geeft de CosmoGolem kinderrechten een gezicht. 

De coördinerende vzw CosmoGolem heeft twee ereleden: mensenrechtenactiviste Jeanne Devos en kinderpsychiater Peter Adriaenssens. Meer over het Cosmogolem project in de Library of Collected Knowledge. 

 

Dit park is een omgekeerde dierentuin. Lama's, alpaca's, dromedarissen, kippen, nandoes, emoes en struisvogels zitten niet opgesloten maar bewonen de weides. Samen met de al aanwezig dieren- en plantensoorten vormen ze een nieuw ecosysteem.

Inge Kindt, Open Farm Manager

Inclusieve verzorging

De rechten van de dieren staan altijd centraal in Vanmechelens projecten. Ze krijgen veel natuurlijke ruimte en de beste verzorging. Zijn vrouw Inge Kindt coördineert als Open Farm Manager de verschillende boerderijen over de hele wereld. Voor de verzorging van de dieren wordt samengewerkt met zorggroepen uit de buurt. Er wordt gewerkt met jongeren, sociaal-economische risicogroepen en mensen die buiten de traditionele opleiding en tewerkstelling vallen. Kunstwerken worden zo actueel, maar ook universeel, toekomstgericht en maatschappelijk relevant. Deze componenten zijn volgens Vanmechelen van primordiaal belang in zijn/de kunst.

Ook voor LABIOMISTA werd een samenwerking gezocht met sociale projecten uit de buurt, de regenbOog vzw en Covida. De regenbOog vzw biedt vrijetijdsbeleving aan kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap. Vanaf heden hoort ook natuurbeleving tot hun wijde vrijetijdsbelevingswaaier. Covida is een voorziening waar mensen met een in voor het
coördineren en begeleiden van de dagelijkse zorg voor de vele dieren in het Cosmopolitan Culture Park.