Open university of diversity

OpUnDi, de Open University of Diversity is Koen Vanmechelens muterend en migrerend ideeënnest. Het werd opgericht in 2011 als een intellectueel kruispunt, een ideeënbank en ontmoetingscentrum voor wie bezig is met Vanmechelens centrale focus: de bioculturele diversiteit. OpUnDi is een vrijplaats en thuisbasis voor de verschillende onderzoeksprojecten in Vanmechelens ideeënbiotoop, alsook voor de verschillende stichtingen die de werking en resultaten van dat onderzoek maatschappelijk overkoepelen en uitdragen.

In het L.O.C.K. of Library of Collected Knowledge wordt de kennis die voortvloeit uit OpUnDi gedocumenteerd en toegankelijk gemaakt voor de bezoeker. Het ontsluit de drie pijlers van Vanmechelens kunst – de boerderij, het kunstobject en de maatschappij. Zo is L.O.C.K. naast archief ook de kroniek van een oeuvre, en tegelijk de gids en wegbereider voor de toekomst. Als interactieve multimedia-installatie werd L.O.C.K. opgestart in 2012 en voor het eerst gepresenteerd op dOCUMENTA (2012) in Duitsland en op de Biënnale van Havana (2015).

Grasduin in het L.O.C.K. via onderstaande foto;