Marc De Bie

Marc De Bie is kunsthistoricus en doctor in de archeologie, gespecialiseerd in cultuur van de vroege steentijd. Sinds 2000 doceert hij aan de VUB kunst en archeologie van de prehistorie, met bijzondere aandacht voor de oorsprong en de ontplooiing van cultureel gedrag doorheen de steentijden en de wisselwerking met cognitieve ontwikkelingen bij de mens. Hij is directeur van het team Onderzoek Landschap bij het agentschap Onroerend Erfgoed.  Als voormalig afdelingshoofd werkte hij mee aan de totstandkoming en de implementatie van het onroerend erfgoed decreet van 2013 dat ook het onroerend erfgoed richtplan voorzag als nieuw instrument. Samen met collega’s en met alle partners maakt Marc werk van de actieprogramma’s en de richtplannen.