GLOBAL OPEN FARMS

Vanuit LABIOMISTA bouwt Vanmechelen een netwerk van Open Farms in de rest van de wereld. Voor hem reikt kunst verder dan het object: van dieren tot diep in de gemeenschappen. 

De Open Farms zijn vrijplaatsen van creatie en herbronning. Fysieke ontmoetingspunten tussen kunst, wetenschap en industrie, op onconventionele, inspirerende en unieke locaties. Stuk voor stuk gelegen op snijlijnen van mens-cultuur-natuur, van heden-verleden-toekomst. Warm ingebed in de gemeenschappen, die de verschillende projecten tot bloei doen komen.

Naast LABIOMISTA zijn er oa. Global Open Farms in Harare (Zimbabwe), Detroit (US) en Addis Abeba (Ethiopia).

Nesten maak ik als kunstenaar op verschillende plaatsen, voor diverse mensen en uiteenlopende gelegenheden. Samenvloeiingen van mensen en ideeën, van perspectieven en opinies vormen immers de brandstof die van kunst splijtstof maakt

Koen Vanmechelen

Voor de verzorging van de dieren in LABIOMISTA en de andere Open Farms wordt samengewerkt met zorggroepen uit de buurt.

In Afrikaanse landen als Ethiopië, Zimbabwe en Tanzania ligt de focus op opleiding en empowerment van vrouwen. In Europa en de Verenigde Staten wordt gewerkt met jongeren, sociaal-economische risicogroepen en mensen die buiten de traditionele opleiding en tewerkstelling vallen.

Global Open Farm, het Prototype, bij Koen en Inge thuis in Oudsbergen

Wat bij de opstart van Vanmechelens Cosmopolitan Chicken Project in 1999 begon als het houden van enkele dozijnen kippen die mochten broeden, verder kweken en werden gekruist, is heden een Global Open Farm die zich uitstrekt over ettelijke hectaren weiden om en rond het woonhuis van de kunstenaar. Anno 2019 heb je vanuit het huis zicht op arenden, kippen, en als het even meezit ook op achterin voorbijparaderende alpaca’s, nandoe’s en struisvogels. Een paar flinke stappen verder in de tuin ontmoet je de kamelen, de varkens en de Tibetaanse koeien. De lama’s, de dromedarissen en het emoe-ouderpaar zitten iets verder weg.

Alleen al de variëteit aan vogels en zoogdieren die in de loop der tijd deel zijn gaan uitmaken van Vanmechelens artistiek, filosofisch en maatschappelijk-ecologisch geëngageerde universum vraagt om diversificatie in de dagelijkse zorg. Al die vergaarde kennis en ervaring over het verzorgen van de dieren komt vandaag samen inInge, de behoedster en bestierder van dit Global Open Farm-prototype. Op natuurlijke wijze vult zij die aan met gulle porties warmte, liefde, zorg en een invoelende dieren- en mensenkennis. Voor de verzorging wordt er in Oudsbergen samengewerkt met scholen voor jongeren met een beperking en ook ruimte geboden aan jongeren in time-outprojecten.

Meeuwen_Dieren_KerkhofsAlice

Global Open Farm, The Future of Hope, Harare (Zimbabwe)

Samen met The Future of Hope Foundation, opgericht en geleid door sociaal ondernemer Chido Govera, bouwt Vanmechelen zo aan een netwerk dat zoveel mogelijk Afrikanen een inkomen probeert te bezorgen en hen voedt met lokale levensmiddelen. Het moederhuis in Harare is een opleidingscentrum waar weeskinderen oesterzwammen en andere eetbare paddenstoelensoorten leren kweken en tegelijk ook ‘life skills’ aangeleerd krijgen, zoals sociaal gedrag, omgang met seksualiteit, aids en hygiëne.

Global Open Farm, INCUBATED WORDLS, Addis Abeba (Ethiopia)

De installatie INCUBATED WORLDS is het gevolg van een samenwerking tussen drie partners: het ‘African Chicken Genetics Gains’-project van het International Livestock Research Institute (ILRI), Koen Vanmechelen en de MOUTH foundation. Daarbij wordt een door ACGG geselecteerd kippenras gekruist met verschillende CCP-kippen uit Vanmechelens Cosmopolitan Chicken Project. Zo wordt er gestreefd naar de schepping van een duurzaam, productief kippenras (een Planetary Community Chicken in het PCC-project) dat goed gedijt in Sub-Saharisch Afrika. De installatie werd geopend op 26 april 2018 in het ILRI (campus Addis Abeba, Ethiopië), als artistiek-wetenschappelijk project dat probeert met ziekte- en klimaatresistente kippenrassen de voedselvoorziening en het inkomen van de Oost-Afrikaanse bevolking te verbeteren. Lees meer. 

 

Open Global Farm, Detroit (US)

In 2016 organiseerde het Amerikaanse kunstprogramma Wasserman Projects een expositie met werk van Koen Vanmechelen. Daarbij werd de Mechelse Wyandotte, een haan uit het genetisch diverse Cosmopolitan Chicken Project, gekruist met een lokale commerciële hen. Opzet was het verbeteren van de voedselvoorziening en het economisch versterken van de plaatselijke gemeenschap. De Planetary Community Chickens (PCC) die daaruit voortkwamen lopen intussen rond op de Oakland Avenue Community Farm. Dat is een urban farm in een stad waarin het teloorgaan van de auto-industrie geleid heeft tot de dramatische socio-economische toestand van de multiraciale, zeer kwetsbare bevolking. Kunst en stadsontwikkeling sluiten zo een verbond voor de creatie van een zelfbedruipend ecosysteem, geschraagd door opleidings- en trainingsinitiatieven en de promotie van het ecotoerisme.