Mechelse Giant (CCP4)

Mechelse Redcap

Mechelse Redcap

CCP

De diverse fenotypes vertonen kenmerken van de drie verschillende kippensoorten die in deze generatie van het Cosmopolitan Chicken Project werden ingekruist / herkenbare elementen uit België, Frankrijk, en Groot Brittannië.

Jersey Giant

Jersey Giant

USA

Vinden hun oorsprong in de Verenigde Staten eind 19de eeuw / genaamd naar de staat waaruit ze afkomstig zijn (New Jersey) / met hun grote afmetingen worden ze beschouwd als het zwaarste kippenras ter wereld / trage groeiers en dus weinig gebruikt in de kippenvleesindustrie / de hennen zijn goede leggers (grote bruine eieren, ook tijdens de winter!) / verendek in zwart, blauw of wit / wilgengroene poten met gele pootzolen.

Expeditie

De zoektocht naar enkele exemplaren van de Jersey Giant levert hallucinante taferelen op. Vanmechelen onderneemt een expeditie naar de buitenwijken van het glamoureuze Miami Beach (VS) en wordt er overvallen door de graad van verwaarlozing waarin de kippenfarms – doel van zijn reis – zich bevinden. De buurt blijkt een dernis van illegale kwekerij, waar de kunstenaar tot driemaal toe van een erf verdreven wordt: de (illegale) eigenaars zijn achterdochtig en voelen zich bedreigd door de aanwezigheid van cameraman Alex Deyaert, die in die tijd documentatiemateriaal en tijdsdocumenten voor Vanmechelen maakte. Men denkt dat het koppel wordt gestuurd door de Animal Police en dat wekt wantrouwen. De expeditie wordt op een bepaald moment zelfs stilgelegd om enkele dagen later – rekening houdend met ‘de gevoeligheden van de sector’ – in de luwte hernomen te worden. Zo slagen Vanmechelen en Deyaert er alsnog in om met enkele exemplaren van de Jersey Giant huiswaarts te keren.

Geboorteplaats eerste kuikens

Meeuwen-Gruitrode, op de boerderij bij Koen Vanmechelen thuis

Eerste toonmoment

Artificial Cross Breeding
Berengo Fine Arts, Miami Art Fair, Miami (US), 2002

In Exile Deurne 2002

Het onverwachte, het appèl van de kip – de serendipiteit aan het werk…

Kort nadat Vanmechelen de impuls voelt om Amerika het verhaal binnen te leiden – om de Jersey Giant, de grootste kip ter wereld, te kruisen met de Mechelse Redcap –, doet 9/11 de wereld op zijn grondvesten daveren. Wanneer Berengo Fine Arts hem uitnodigt om een installatie te maken voor de Miami Art Fair, is de kunstenaar van oordeel dat naar Amerika trekken met levende dieren in het dan heersende klimaat weinig zinvol (en wegens de importbeperkingen wellicht niet eens haalbaar) is. Hij maakt voor de beurs een Artificial Cross-Breeding: lijf en kop van een gestorven Mechelse Redcap verwerkt hij door toevoeging van abstracte glazen stukken tot 2 ‘artificieel gekruiste’ dieren. De transparantie van het glas verbeeldt het verlangen naar een nieuwe kruising. Tegelijkertijd schuilt in deze artificiële compositie een nieuwe wereldangst: 9/11 dwingt de kunstenaar het kruisen als het ware even ‘on hold’ te zetten; het geloof dat door kruising op kruising op kruising de wereld weer 1 kan worden heeft tijdelijk een stevige knauw gekregen.
Niettemin was Vanmechelen intussen thuis met de echte kruising begonnen,
nog voor de Artificial Cross-Breeding op het publiek werd losgelaten. De Mechelse Giant bleek een zoveelste krachtig en gezond nieuw kippenras!