Perfect Strangers

Het PCC-project brengt mens en kip samen in de zoektocht naar identiteit, resistentie en wederzijdse verbondenheid. In samenwerking met de UHasselt (België) en Linköping University (Zweden) werd, in kader van de expo Ecovention in De Domijnen Sittard (NL), vanuit LABIOMISTA, het DNA van mens en kip in kaart gebracht om een verhaal te brengen over migratie, diversiteit, fertiliteit, immuniteit en de interdependentie van soorten.

Tien adoptieouders zorgen voor een PCC-kip. Samen vormen ze een kleine gemeenschap van ‘civil scientists’ en maken ze deel uit van het internationaal kunstproject.