Concept

LABIOMISTA, een evoluerend kunstwerk over de mix van het leven.

Koen Vanmechelen

Op de fundamenten van het mijnverleden en de oude dierentuin van Zwartberg (Genk) evolueert een project dat je meeneemt in de unieke visie van kunstenaar Koen Vanmechelen en zijn levenswerk op vlak van identiteit, fertiliteit & bioculturele diversiteit. Een tuin van orde en chaos, een arena van cultuur en natuur. Vanmechelen’s wonderlab.

Terwijl je in een 24 hectare park de weg vindt door een openluchtexpositie met tal van zijn (levende) kunstwerken en installaties worden universele maatschappelijke onderwerpen als diversiteit en mensenrechten tastbaar en bespreekbaar dankzij de taal van de kunst.

In deze unieke samenwerking tussen kunstenaar Koen Vanmechelen en Stad Genk krijgt een gedeelde visie over het potentieel van identiteit & diversiteit op verschillende manieren vorm. LABIOMISTA is een permanent en evoluerend kunstwerk dat je uitnodigt, uitdaagt en inspireert. Het is een broedplek voor tal van nieuwe ideeën, creaties, projecten en samenwerkingen. En het vormt een ontmoetingsplek voor alle soorten op deze wereld.

LABIOMISTA schept ook nieuw leven. Het inspireert en bevrucht meteen ook de omgeving met energie en initiatief op tal van culturele, sociale & economische domeinen. Zo ontstaat een diepgaande en unieke kruisbestuiving tussen kunstenaar en stad, mens en maatschappij.

Koen Vanmechelen

LABIOMISTA is de belichaming van Vanmechelens artistieke en filosofische visie. Al meer dan 20 jaar werkt de bekende kunstenaar op de snijlijn van kunst, ge­meenschap en wetenschap. Zijn wijdlopig oeuvre omvat schilderijen, sculpturen, video’s, mixed media installaties en ‘levende kunst’ projecten. Zijn gedrevenheid stoelt op het geloof in kunst als promotor van wederzijds begrip en als gids in de zoektocht naar antwoorden op de grote uitdagingen van de 21e eeuw, de relatie tussen natuur en cultuur en duurzame gemeenschapsopbouw in het bijzonder.

Stad Genk

Als meest diverse stad van Vlaanderen deelt Stad Genk de visie van Koen Vanmechelen dat diversiteit het heden verklaart en de toekomst vormgeeft. Ze geven hem voor LABIOMISTA dan ook alle vertrouwen om de rijke voedingsbodem van Zwartberg samen te be­vruchten, om te experimenteren en te herontwikkelen. De thema’s die in het werk van Koen Vanmechelen aan bod komen, kunnen zo vertaald worden naar de context van een kleinschalige, kosmopolitische stad als Genk. Het is een nieuwe gedurfde aanpak van stads­vernieuwing.

LABIOMISTA geeft op experimentele wijze mijn visie op natuur, maatschappij en leven weer, en evolueert samen met mijn werk. Omdat het zo omvattend is, kon het enkel in een diverse stad als Genk vorm krijgen.

Koen Vanmechelen

Park en ontmoetingsplek

Het 24 hectare grote gebied bestaat voor de helft uit vrije natuur. LABIOMISTA huisvest daarnaast ook de studio en het hoofdkwartier van de werking van Vanmechelen (The Battery), de gerestaureerde directeurswoning van de voormalige mijn en later zoo van Zwartberg, omgetoverd tot Villa OpUnDi en een in het oog springend poortgebouw (The Ark). Naast een openluchtexpositie met tal van levende kunstwerken en installaties, telt het verder een plaats voor workshops en educatie (LabOvo). De bekende Zwitserse architect Mario Botta ontwierp The Ark en The Battery. Samen met Botta creëerde Vanmechelen een buitengewone serre (The Looking glass) en een enorme arendskooi als deel van zijn studio.

Het parkge­deelte bevat drie dierencompartimenten van ruim 9.000 m², drie vijvers, een wandelpad van meer dan een kilometer lang met enkele bruggen. De dieren in het park spelen een essentiële rol in het werk van Van­mechelen, naast zijn welgekende kippensoorten, zie je er onder andere ook lama’s, emoes, dromedarissen, struisvogels, alpaca’s en nandoes.

Inhoudelijk project, ingebed in de community

De kruisbestuiving tussen Koen Vanmechelen en de stad uit zich in de eerste plaats in de vorm van een inhoudelijk project. Stad, buurt en kunstenaar werken samen aan het versterken van de buurt. Dat past in de gedeelde visie om duurzame, gezonde en levendige gemeenschappen te ondersteunen via de koppeling van het lokale en het globale, van kunst en maatschappij.

Het entreegeld van LABIOMISTA zal daarom ook integraal geherinvesteerd worden in de publieke werking van het park en in de projecten in de buurt. Die projecten worden uitgewerkt in OpUnDi Genk (Open University of Diversity) die een fysieke plek krijgt in Villa OpUnDi.

Grenzend aan LABIOMISTA ligt Nomadland, naar een concept van Koen Vanmechelen. Nomadland verwijst naar de nomade, de reiziger langs de zijderoute, die rijkdommen van verschillende culturen samenbrengt. Met de volkstuintjes, picknickplaatsen en evenementenweide wordt het de ontmoetingsplaats bij uitstek.

Cosmopolitan Culture Park © Koen Vanmechelen 2019 Photo by City of Genk.JPG