Karine Van Doninck

Karine Van Doninck is een evolutionair biologe, geïnspireerd door wetenschap en kunst, maar ook door stedelijke ontwikkeling, die de grenzen van de kennis wil verleggen, terwijl ze de grenzen tussen disciplines verkent en doet vervagen. Als voltijds professor biologie aan de Université Libre de Bruxelles, combineert Van Doninck haar twee passies, onderzoek voeren en onderwijs. In 2020, stichtte ze samen met post-doctoraal onderzoeker Emilien Nicolas de Cel Moleculaire Biologie en Evolutie op de ULB. Centraal in haar onderzoek zijn micro-organismen, meer bepaald bdelloid rotifers. Voor haar onderzoek ontving ze door de Europese Onderzoeksraad (ERC Consolidator) een subsidies en een ESA project, beide om verder onderzoek te voeren naar rotifers. Twee experimenten zijn ondertussen door SpaceX naar het ISS gelanceerd.

Naast haar toewijding aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, verkent Karine Van Doninck de wisselwerking tussen kunst en wetenschap. Door kunstenaars uit te nodigen in haar laboratorium, overstijgen haar wetenschappelijke resultaten de academische tijdschriften en worden nieuwe denkcategorieën gecreëerd. Dit gaat verder dan de universiteit, want Karine Van Doninck nodigt ook kunstenaars uit in haar private stedelijke project DRUUM. Karine Van Doninck streeft naar een duurzamere toekomst, is medeoprichtster van e-biom en voorzitter van de raad van bestuur van DUSS (Developing Urban Sustainable Society).