The Waiting Room, PASSIO 2024: IL CAMMINO

Sint-Maartenskerk, Kortrijk (BE)
15 februari - 07 april 2024

Op 15 februari opent voor de vijfde keer de hedendaagse kunstbiënnale PASSIO in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk. Getiteld ‘IL CAMMINO’, brengt de expo inzichten waarin psychische kwetsbaarheid, draaglast en draagkracht centraal staan. Curators An Schotte en Klaus Verscheure selecteerden kunstenaars die deze brandend actuele thema’s kracht bijzetten, waaronder kunstenaar Koen Vanmechelen. Met zijn installatie ‘The Waiting Room’, een symbolische incubator, nodigt hij uit om te reflecteren op de diepten van het menselijk bestaan, om de complexiteit van verwachtingen te omarmen en de veelzijdigheid van evolutie te verkennen.

Kunst als rustpunt

Dit jaar luistert de vijfde editie van kunstbiënnale PASSIO in Kortrijk naar de titel ‘IL CAMMINO’, die verwijst naar de tocht, het pad dat ieder mens aflegt in zijn leven. De expo wil perspectieven aanreiken en niet enkel de aandacht vestigen op onbehagen, maar ook op de mentale worsteling van zowel de kunstenaar als de toeschouwer.

De pastorale eenheid OLV van Groeninge in Kortrijk is de initiatiefnemer van dit project. Samen met curatoren An Schotte en Klaus Verscheure brengen ze een tentoonstelling tot leven waarin psychische kwetsbaarheid, draaglast en draagkracht centraal staan. De tentoonstelling daagt de bezoeker uit om over kwetsbaarheid en weerbaarheid te reflecteren en dit vanuit een bekommernis en medeleven met alle mensen.

We leven in een wereld die zo snel verandert, waarin veel mensen niet meer kunnen volgen, niet meer goed in hun vel zitten. Kunst kan op zo een moment een rustpunt bieden, een reddingsboei waaraan je je even kan vasthouden, een bron van zingeving

An Schotte & Klaus Verschuere, curators

Het centrale kunstwerk is de video ‘Ricordo di un dolore’ (‘Herinnering aan een pijn’) van het Italiaans kunstenaarsduo Masbedo. Naast de video is er werk te zien van  Koen Vanmechelen (BE) die speciaal voor de tentoonstelling de installatie ‘The Waiting Room’ gemaakt heeft , Renato Nicolodi (BE) met twee sculpturen,  de Iraanse kunstenares Maryam Najd toont enkele schilderijen, Levi van Veluw (NL) brengt fotografie en schilderkunst en de Kortrijkzaan Colin H. Van Eeckhout bekend als zanger bij Amenra toont bronzen sculpturen. De jonge schrijftalenten van Letterzetter vullen het parcours met tekst aan.

The Waiting Room

Koen Vanmechelen onthult in PASSIO2024 met zijn installatie ‘The Waiting Room’ de complexe dans van menselijke verwachtingen en de onvoorspelbaarheid van het leven. De installatie wordt gevoed door de immanente sacraliteit van de imposante ruimte waarin de grenzen van mogelijkheid en evolutie fluïde blijken te zijn. Ze laat twee majestueuze Vesta- portretten de blik van de bezoeker vangen. 

De portretten waken over een glazen nest, geweven met klauwen en gouden sporen, dat fungeert als een allegorie voor zelfbehoud en verdediging. Gekoesterd door dit nest, bevindt zich een transparant ei, een mystieke houder van onbekende toekomsten, waaruit de belofte van het onvoorspelbare opstijgt. 

Achter deze schijnbare statigheid doemt "Temptation” op waarin de symbolen van genezing en predatie ontspringen aan de erfenis van Alexander de Grote, een figuur wiens epische geschiedenis de annalen van grootse militaire leiders siert. Deze twee elementen, die ogenschijnlijk elkaars tegenpolen zijn, belichamen de onontkoombare contradicties en conflicten die het menselijk bestaan doordringen. De Wachtkamer, waarin het leven op subtiele maar stille wijze onzichtbare energie genereert, symboliseert de geboorte van mogelijkheid. 

The Waiting Room, een symbolische incubator, nodigt uit om te reflecteren op de diepten van het menselijk bestaan, om de complexiteit van verwachtingen te omarmen en de veelzijdigheid van evolutie te verkennen. Deze installatie is een viering van de schoonheid in tegenstellingen, een herinnering aan de fragiliteit van onze perceptie en tevens een uitnodiging om met openheid te kijken naar wat het leven ons te bieden heeft. Maar zonder de generositeit van het eerste moment is het leven gedoemd om uit te doven.

 

Exhibition Info

The Waiting Room
PASSIO2024, IL CAMMINO
Sint-Maartenskerk Kortrijk
Jozef Vandaleplein
8500 Kortrijk
Opening: 15/02, 20u00 — 7/04/2024