Human Rights Pavilion

Tijdens de 58e Biënnale van Venetië in 2019 luidde Koen Vanmechelen de start in van het twee jaar durende, evoluerende kunstwerk Human Rights Pavilion. In 2021 zal hij zijn voltooide Opus presenteren aan de Biënnale van Venetië als platform voor een zich herhalend, internationaal mensenrechtenpaviljoen.

Het project kwam er in samenwerking met internationale partners Global Campus of Human Rights, Fondazione Berengo en de MOUTH Foundation.

Zwervend over de planeet zal het evoluerende paviljoen-in-wording vorm krijgen door contact met mensen en organisaties die betrokken zijn of geïnteresseerd zijn in mensenrechten. Op alle locaties zullen conversaties en kennisuitwisseling worden gestimuleerd, via zogenaamde SoTO-dialogen in Cosmocafes. Aan het einde van 2020 wordt alle input herwerkt tot een verenigend OPUS. Deze collectieve herinnering zal worden voorgelegd aan de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, de Europese Commissie en de president en de curator van de 59ste Biënnale van Venetië. 

Ontdek meer over dit project op de website van het Human Rights Pavilion