Huisregels

Huishoudelijk reglement LABIOMISTA

 

Wij ontvangen je graag in LABIOMISTA. De medewerkers zullen er zorg voor dragen dat je volop kan genieten van het park. Wij gaan in onze werking steeds uit van respect voor mens, dier, milieu en maatschappij.

 

Om je veiligheid en die van onze dieren te garanderen en ervoor te zorgen dat alle bezoekers van LABIOMISTA van een aangenaam verblijf kunnen genieten, zijn er enkele regels van kracht zoals uiteengezet in onderhavig reglement.

Aandachtspunt geen honden toegelaten in het park en roken is verboden!

Hoofdstuk 1: Algemeen

Dit hoofdstuk is van toepassing op het volledige domein van LABIOMISTA.

 • Leeftijd
  • We vragen om bezoekers van 12 jaar en jonger te laten begeleiden door een volwassene.
 • Respect voor kunstwerken
  • De tentoongestelde objecten mogen niet worden aangeraakt, tenzij anders aangegeven.
 • Bagage
  • Kleine rugzakken en handtassen zijn toegestaan op LABIOMISTA. Grote rugzakken, mobiel zitmeubilair en ander kampeermateriaal kunnen niet gebruikt worden, er zijn lockers voorzien in het onthaalgebouw. Verder zijn voorwerpen die een risico kunnen vormen voor de veiligheid van personen, kunstwerken of infrastructuur van LABIOMISTA niet toegelaten. Het park is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Eten & drinken
  • Eten en drinken is toegelaten op LABIOMISTA, maar niet in de gebouwen, tenzij het voedsel genuttigd wordt omwille van medische redenen. Vermijd wegwerpartikelen, denk eraan om te sorteren in de daarvoor bestemde afvalbakken of nog beter neem je afval mee naar huis. Voor een navulbare fles en drinkwater kan je terecht in het onthaalgebouw.
 • Opnames (foto, video & geluid)
  • Je mag fotograferen, filmen en geluidsopnamen maken in het park zolang dit voor eigen gebruik is. Hierbij mag echter nooit enige hinder voor andere bezoekers ontstaan. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden dat niet iedereen wil gefotografeerd worden.
  • Foto-en videoshoots voor commerciële doeleinden zijn niet mogelijk. LABIOMISTA is een evoluerend kunstwerk van Koen Vanmechelen. Foto-en videoshoots met commerciële doeleinden zijn niet verenigbaar met de integriteit van het kunstwerk en het auteursrecht.
  • In elk geval dient een toegangsbewijs te worden aangekocht.
 • Huisdieren
  • In het park zijn honden (en andere huisdieren) niet toegestaan, uitgezonderd wanneer het een geattesteerde assistentiehond betreft.
 • Toegankelijkheid
  • LABIOMISTA is d.m.v. verharde wandelpaden toegankelijk voor personen in een rolstoel en voor kinderwagens.
 • Vervoersmiddelen
  • Fietsen, skateboards, steps en rolschaatsen zijn niet toegelaten.
 • Geluidsapparatuur
  • Bezoekers van LABIOMISTA komen graag tot rust in het park. Daarom is het niet toegelaten om radio’s, Bluetooth-speakers of andere geluidsapparatuur te gebruiken.
 • Roken
  • Roken, in elke vorm, is op LABIOMISTA strikt verboden.
 • Promotie
  • Flyeren en andere vormen van reclame maken in het park wordt niet toegestaan.
 • Tickets
  • Voor je bezoek aan LABIOMISTA dien je in het bezit te zijn van een geldig inkomticket.
  • Jaartoegang, partnerpakketten en reductietarieven zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Onze medewerkers kunnen dit controleren. Tickets voor LABIOMISTA zijn niet terugbetaalbaar en kunnen niet omgeruild worden. Verder zijn de tickets enkel geldig tijdens de openingsuren.
 • Toegang & veiligheid
  • Het onthaalpersoneel heeft het recht de toegang te weigeren aan personen:
   • die in het bezit zijn van wapens, gevaarlijke voorwerpen, verdovende middelen,...;
   • die onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen;
   • die moeilijkheden of overlast veroorzaken;
   • die weigeren zich te houden aan het huishoudelijk reglement;
  • Indien dergelijke personen zich reeds op LABIOMISTA bevinden, worden zij verwijderd zonder terugbetaling van het toegangsticket. Indien de situatie dit vereist, wordt de politie verwittigd.
 • Cameratoezicht
  • In het park is er overal cameratoezicht voor de veiligheid van mens en dier, bewoner en bezoeker. Hierop is de huidige privacywetgeving van toepassing.
 • Aansprakelijkheid
  • LABIOMISTA is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Calamiteiten: instructies bij alarm
  • In geval van een ontruimingsalarm dien je de gebouwen en/of het park te verlaten via de daarvoor aangewezen vluchtroutes. Blijf kalm en volg de aanwijzingen van de medewerkers op.

Hoofdstuk 2: Gebouwen

Binnen LABIOMISTA bevinden zich enkele gebouwen: The Ark (onthaalgebouw), Villa OpUnDi, LabOvo en The Battery. Hierop specifiek is Hoofdstuk 2: Gebouwen van het reglement van toepassing.

 • Lockers
  • Er zijn in het onthaalgebouw een aantal lockers beschikbaar, dit kan in gebruik genomen worden met een muntstuk van 1 euro dat de gebruiker nadien terugkrijgt. De lockers worden dagelijks na sluiting leeg gemaakt. Iets vergeten? Vraag ernaar bij onze baliemedewerkers. Indien je de sleutel verliest, vragen wij een vergoeding van €20,00.
 • Verhuur
  • De gebouwen van LABIOMISTA worden niet verhuurd voor privé aangelegenheden.
 • Toegankelijkheid
  • Voor rolstoel toegang tot Villa OpUnDi is een lift ter beschikking, gelieve je hiervoor te melden in het onthaalgebouw.
 • Eten en drinken
  • In de verschillende gebouwen is eten en drinken niet toegestaan, tenzij het voedsel genuttigd wordt omwille van medische redenen.
 • Verboden toegang
  • Bepaalde delen van de gebouwen zijn niet toegankelijk voor de bezoekers. Dit wordt duidelijk aangegeven door bijhorende signalisatie.

Hoofdstuk 3: Park

Hoofdstuk 3: Park is van toepassing op alles met betrekking tot de natuur en onze dieren.

 • Dieren
  • Wees respectvol voor de dieren op LABIOMISTA. Blijf op een veilige afstand, raak ze niet aan en gooi geen objecten in de dierencompartimenten en vijvers. Wij zorgen voor aangepast voedsel, gelieve de dieren niet zelf te voederen.
 • Toegankelijkheid
  • Het park is d.m.v. verharde wandelpaden toegankelijk voor personen in een rolstoel en voor kinderwagens. Fietsen, skateboards, steps en rolschaatsen zijn niet toegelaten.
 • Eten en drinken
  • In het park is eten en drinken toegestaan. Neem je afval mee naar huis of gebruik de daarvoor bestemde vuilbakken.
 • Natuur
  • Het park staat vol met kleurrijke natuur en dit willen wij graag zo houden. Gelieve daarom respectvol om te gaan met onze planten en bomen.
 • Vijvers
  • Het is verboden te zwemmen en/of te vissen in de vijvers of waterpartijen.
 • Dierenweides en stallen
  • De dierenweides en stallen zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

Hoofdstuk 4: Parking

Hoofdstuk 4: Parking is van toepassing op alles met betrekking tot de parkings van LABIOMISTA

 • De parkings van LABIOMISTA zijn op de openbare weg vanaf de N76 gesignaleerd met parking 1 en parking 2.
 • Parking 1 van LABIOMISTA bevindt zich vlak langs de  site en mag uitsluitend gebruikt worden door bezoekers van LABIOMISTA.
 • Indien parking 1 niet voldoet, kan gebruik gemaakt worden van parking 2. Deze parking wordt gedeeld met de bezoekers van het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training).
 • Vrachtwagens en bestelwagens zijn niet toegelaten op de parking. Bussen kunnen de drop-off gebruiken ter hoogte van nummer 60 om hun passagiers te laten in-of uitstappen.
 • Wildparkeren in de bermen is niet toegelaten. Houd er rekening mee dat dit kan gecontroleerd worden door de politie en zij desgevallend boetes kunnen uitschrijven.
 • Aansprakelijkheid
  • LABIOMISTA is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Overlast
  • Indien je overlast veroorzaakt, zullen onze medewerkers je hierop wijzen. Bij het negeren van de opmerkingen van onze medewerkers zijn wij genoodzaakt om de politiediensten contacteren.