Nachtvlinderproject LABIOMISTA zwermt uit over Genk

Voor een opmerkelijk kunstproject van kunstenaar Koen Vanmechelen, in samenwerking met Bart Van Camp en Stad Genk, telden mottenvangers zondagochtend op verschillende locaties in Genk zo’n 6000 nachtvlinders waaronder ruim 300 verschillende soorten. “Er is meer natuur onder ons dan we willen zien,” zegt de kunstenaar.

Between Jungle and Civilization heet het project dat vanaf de LABIOMISTA site tot in het centrum van Genk loopt. “Kunst maakt het onzichtbare zichtbaar,” zegt de kunstenaar. “Nachtvlinders zijn een perfecte metafoor voor al het leven dat we niet willen of kunnen zien. We lieten voor dit project in de nacht van zaterdag op zondag enkele vroege vogels-mottenvangers, allen dappere vrijwilligers, op vijftien plaatsen in Genk nachtvlinders registreren via twintig niet te negeren nachtvlinderlampen die op zorgvuldig uitgekozen plaatsen waren gezet.”

Startpunt was het nieuwe ‘Protected Paradise’ van LABIOMISTA. Het is het domein van de zwarte ooievaar en ‘Protecting the Other’; het imposante vrouw/vogelbeeld dat de beschermster van de natuur uitbeeldt. Zij leeft op de grens van beschaving en wildernis en stuurt de motten uit, sommige zonder, anderen met vleugels. Hun boodschap is dat ook zij niet willen vergeten worden. Vanmechelen: “Er is meer natuur dan wat de mens registreert, en ook die natuur verdient onze zorg en aandacht.”

MIDDENSTIP VAN KRC GENK

Andere vangstlocaties waren het dak van het stadhuis en het stadsplein, het Kinderpsychiatrisch Centrum, Campus Sint-Jan van het Ziekenhuis Oost-Limburg, de mooie stedelijke begraafplaats van Genk-centrum, het Heempark, de openbare toiletten van het Molenvijverpark, vijf tuinen van particulieren en zelfs de middenstip van KRC Genk. “Fantastisch hoe al deze locaties, de stad Genk en de vele mottenvangers bereid waren om mee in het project te stappen,’ aldus Vanmechelen.

Mede-initiatiefnemer van het project is de zeer gedreven mottenvanger en specialist Bart Van Camp die al meer dan tien jaar nachtvlinders registreert in en ver buiten België. “Motten zijn barometers voor de gezondheid van ons ecosysteem,” zegt Van Camp. “We zien vaak de mooiste dingen onder onze eigen neus niet, zijn selectief blind voor wat we triviaal vinden. Hier in Genk brengen we deze nachtbeestjes in het daglicht, zodat iedereen kan zien wat voor prachtige dingen aan elke achterdeur leven.”

SUCCESVOL RESULTAAT

Het was een succesvolle nacht. Hoewel de resultaten nog verder verwerkt zullen worden, werden er al enkele tendensen genoteerd. Opvallende trends zijn de zeer hoge aantallen per val, qua soorten en exemplaren; zowel voor de minder evidente locaties als voor de tijd van het jaar. Er werden van enkele soorten zeer hoge aantallen gevonden, waaronder de Donkere korstmosuil, Oranje eikenbladroller, Eikenlichtmot en de Puta-uil. Ook werden er opvallend veel zeldzame soorten geregistreerd zoals het Wit Weeskind en Prachtpurperuiltje. Het stadsplein en stadhuis, in het centrum van Genk, leverde de minste motjes op. De meeste werden daarentegen gespot in de tuin van burgemeester Wim Dries. Burgemeester Dries; “Dit is een mooi voorbeeld van hoe we met OpUnDi (Open University of Diversity) Genk, de denk- en doetank die we als stad ontwikkelen in samenwerking met Koen Vanmechelen, projecten opzetten rond biologische en culturele diversiteit. Het succes van deze actie lezen we ook af uit het hoge enthousiasme bij het ontdekken van deze grote diversiteit, die verborgen lag tot we door dit project anders zijn beginnen kijken.”

De initiatiefnemers willen het succes van het project ook bestendigen door het een definitieve plaats te geven op LABIOMISTA’s Protected Paradise, en het ook uit te rollen naar andere steden. Vanmechelen: “Nachtvlinders waarschuwen ons voor verruwing. Wat deze tijden ons ook leren is dat we moeten blijven nadenken over de ruimtes die wij als mens innemen. Hoe verharder de stad, hoe harder we zelf ook lijken te worden. We moeten dit blijven registreren."