MOUTH

MOUTH, Museum of Understanding, Trust and Humanity staat voor het samenbrengen van mensen. De stichting kwam tot stand uit een gemeenschappelijke droom van kunstenaar Koen Vanmechelen en reumatoloog/immunoloog Philip Remans. Ze wil de diversiteit en de gelaagdheid in het oeuvre van de kunstenaar  aftoetsen buiten de artistieke kooi van musea en galerieën, midden in de maatschappij, tussen de mensen en in de communities. 

Ichi-go Ichi-e’. Koester elke ontmoeting. Elke ontmoeting is uniek. Benader ze - zoals Japanners zeggen - wetende dat een gelijkaardige ontmoeting zich nooit meer zal voordoen. In jezelf vind je de ander. In de ander vind je jezelf. Wij bestaan door de ander. Koen Vanmechelens werk is gemaakt om mensen samen te brengen, samen te doen reflecteren en samen te doen ‘doen’

Philip Remans, oprichter MOUTH

MOUTH verbindt het steeds groter aantal Open Global Farms die, verspreid over de wereld, de hoekstenen vormen van het PCC-project. Het zorgt voor de doorstroming naar een maatschappelijke context die ijvert voor duurzaamheid en een nieuw ecologisch evenwicht. Daarbij overkoepelt de stichting het onderzoek van projecten als CCP, LUCY, MECC, SOTWA en de hieruit voortkomende bio-databank.

MOUTH is een van de dragende partners van het Human Rights Pavilion and van SoTO/ Survival of the Other, een verzameling van uitzonderlijke ontmoetingen die opgezet worden rond centrale thema’s in Vanmechelens werk en die uitgewerkt worden in verschillende SoTO-triënnales.

MOUTH