Kunstenfestival Watou — Open Call Patchwwwork 2024

Kunstenfestival Watou lanceert dit jaar opnieuw haar Open Call genaamd “Patchwwwork”, het experimenteel voortraject waaruit verschillende kunstenaars voor het festival van 2024 geselecteerd worden. Kunstenaar Koen Vanmechelen neemt opnieuw de rol op zich als inspirator en gaat op zoek hoe Watou als dorp en als gemeenschap kan connecteren met de kunstenaars en vice versa.


Inspirator Koen Vanmechelen


“Patchwwwork” is een open call van Kunstenfestival Watou voor professionele kunstenaars en laatstejaars bachelor- of masterstudenten aan een kunstopleiding. Onder het inspiratorschap van Koen Vanmechelen worden zij deze zomer drie dagen lang ondergedompeld in Watou. De Open Call opent op 10 maart en eindigt op 20 april 2023, waarna een negenkoppige jury zich buigt zich over alle inschrijvingen en de kunstenaars(collectieven) selecteert die deze zomer uitgenodigd worden voor Patchwwwork. Na deze residentie selecteren zij de kunstwerken/-installaties die worden getoond op Kunstenfestival Watou 2024 op basis van de ingediende projectvoorstellen.

Watou, gelegen op een taal- en cultuurgrens, is een uitgelezen plaats om als inspirator te dienen voor kunstenaars uit vele disciplines. De overeenkomsten met mijn eigen cultuursite LABIOMISTA zijn legio. Genk is een stad die bestaat uit een lappendeken van dorpen en gehuchten. Ook in Watou is het nodig om de lokale rijkdom en globale context op een bevruchtende manier met elkaar te verbinden, en wel op een manier die de balans meer zal versterken dan verstoren

Koen Vanmechelen

Patchwwwork


“Patchwwwork” is een concept van Koen Vanmechelen en ontstond vanuit de behoefte om het dorp Watou en het artistieke opnieuw met elkaar te verbinden. Vanmechelen: “Watou, gelegen op een taal- en cultuurgrens, is een uitgelezen plaats om als inspirator te dienen voor kunstenaars uit vele disciplines. De overeenkomsten met mijn eigen cultuursite LABIOMISTA zijn legio. Genk is een stad die bestaat uit een lappendeken van dorpen en gehuchten. Ook in Watou is het nodig om de lokale rijkdom en globale context op een bevruchtende manier met elkaar te verbinden, en wel op een manier die de balans meer zal versterken dan verstoren.

Mijn werkwijze in beide gemeenschappen is geënt op de filosofie van het Cosmopolitan Chicken Project. Elementen naar elkaar laten zoeken om bevruchting te geven. Ook het nest Watou, op de vertakking van poëzie, landschap en landbouw is ideaal om in te spelen op de lokale gemeenschap en die te betrekken. Zoekend naar een nieuwe manier van landbouw, van bouwen en verbinden met de voeten stevig in de aarde en de blik voorbij de horizon.”

Kruisbestuiving, verwevenheid, community


‘Patchwwwork’ zag het licht als open uitnodiging, onderzoeksproject, laboratorium. De tijdsgeest is na 40 jaar Kunstenfestival Watou veranderd en enkele vragen drongen zich op. Welke rol kan Watou in de toekomst spelen? Samen met Koen Vanmechelen zakken kunstenaars uit verschillende disciplines gedurende ‘Patchwwwork’ af naar Watou om hierover na te denken. Het resultaat is te zien in Watou, op een kunstenfestival gedragen door kunstenaars en bewoners, een zomer lang één gemeenschap.

De gedragenheid door de gemeenschap, de kruisbestuiving tussen dorp en kunstenaars en de verwevenheid die Patchwwwork teweegbrengt, wil het kunstenfestival tijdens de volgende edities verderzetten. Daarom zal Patchwwwork ook in de zomer van 2023 doorgaan als uitnodiging aan elke kunstenaar om vanuit zijn eigen perspectief op het dorp deel te nemen aan Watou 2024.

Foto, van links naar rechts: Curator Poëzie Michaël Vandebril, Inspirator Koen Vanmechelen, Curator Edith Doove

Internationale jury


De kandidaten voor Patchwwwork worden geselecteerd door een internationale jury:

Koen Vanmechelen (kunstenaar)
Loes Vandromme (schepen van cultuur, stad Poperinge)
Michaël Vandebril (dichter en curator)
Marjan Doom (directeur GUM)
Edith Doove (curator en auteur)
Dirk Draulans (bioloog, journalist en auteur)
James Putnam (curator)
Jo Coucke (kunsthistoricus)
Sabiha Keyif (kunsthistoricus en curator)

Kunstenfestival Watou 2023


Kunstenfestival Watou 2023 krijgt de baseline /kom.po'zi.ci.o:/. Curator Edith Doove verduidelijkt: "Het woord onderstreept dat dingen moeten worden samengebracht met behoud van hun heterogeniteit, hun diversiteit. Bovendien is het (in het Engels) verbonden met kalmte of rust; het heeft duidelijke wortels in de kunst, de schilderkunst, de muziek, het theater en de dans en is dus verbonden met choreografie en scenografie. De onlangs overleden Franse filosoof Bruno Latour legt in zijn Poging tot een "Compositionistisch Manifest" ook de link met compromis en compromissen sluiten, wat een zekere diplomatie en voorzichtigheid impliceert.

Maar verder spelend komt hij ook tot de ecologisch verantwoorde compostering en de-compositie van verschillende onzichtbare elementen. Bij het componeren is er altijd een zeker risico, het kan slagen maar ook mislukken. Maar op zijn minst is er een poging om constructief te construeren met het oog op een boeiend geheel. Tegelijkertijd is het een thema dat dicht bij de mensen staat en ook ruimte laat voor speelsheid."

Algemene Informatie


Kunstenfestival Watou 2023
1/07 ➔ 3/09
Baseline; /kom.po'zi.ci.o/.
Registratie voor Patchwwwork
10/03 ➔ 20/04

Meer info